బ్రహ్మశ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారు....

 

జననం 01-01-1909      ------------- తెలుగు వారికి వెలుగు చూపి ----------------------------------------   బ్రహ్మైక్యం 16-08-1996

జీవిత చరిత్ర  |  కస్తూరి బాయి మహిళా బాయి సమాజం - శ్రీమతి చర్ల సుశీలా వృద్ధాశ్రమం      |  Rachanalu Direct Download

అముద్రితాలు - ఎవరైనా ఔత్సాహికులు తలా ఒక 10 పుటలు MS Word - In Script లో Type చేసి charlags@gmail.com లేదా charlamrudula@gmail.com కు E-Mail చేయగలరు.  ||    Kindly ‘right click’ and ‘save target/link as’ and save in your hard disk so that the band width can be utilized by others.    ||    The balance literature will be uploaded soon || website under reformatting, meanwhile you can download from ‘Rachanalu Direct Download’

       ‘కళాప్రపూర్ణ’, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత,                         శ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి రచనలు
*

సాహిత్యము – కావ్యములు

****
1

తెనుగు మేఘ సందేశము (పద్యములు) అనువాద రీతిలో

download
2

స్వాతంత్ర్య దీక్ష (పద్యములు)

download
3

మన విద్యలు – కళలు

download
4

సాహిత్య సౌందర్య దర్శనము (సమగ్రాలంకార శాస్త్రము)

download
5

రఘువంశలహరి (కాళిదాసుది) పద్యములు

download
6

కుమారస్వామి విజయము (కాళిదాసుది) పద్యగద్యములు

download
7

నీలకంఠ విజయము (నీలకంఠ దీక్షితులది)

download
8

బుద్ధ భగవానుని జీవిత సంఘటనలు

download
9

బుద్ధ భగవానుని జీవితము (పద్యములు)

download
10

గణపతి రామాయణ సుధ బాల కాండ (పద్య గద్యములు)

download
11

గణపతి రామాయణ సుధ అయోధ్య కాండ (పద్య గద్యములు)

download
12

గణపతి రామాయణ సుధ అరణ్య కాండ (పద్య గద్యములు)

download
13

గణపతి రామాయణ సుధ కిష్కింధ కాండ (పద్య గద్యములు)

download
14

గణపతి రామాయణ సుధ సుందర కాండ (పద్య గద్యములు)

download
15

గణపతి రామాయణ సుధ యుద్ధ కాండ (పద్య గద్యములు)

download
16

గణపతి రామాయణ సుధ ఉత్తర కాండ (పద్య గద్యములు)

download
17

వర్ధమాన మహావీరుడు

download
18

సోక్రటీసు – జీవితము (వచనము)

download
**

నాటకములు

******
19

మధుర శాకుంతలము (అనువాద రీతులతో)

download
20

ఉత్తర రామ ప్రణయ చరిత్ర (అనువాద రీతులతో)

download
21

దూతాంగదము

download
22

భర్తృహరి నిర్వేదం

download
***

నాటికలు

*****
23

భారత మాత – శాసనం లేని రాజ్యం

download
24

చీకటిలో జ్యోతి (టాల్ స్టాయ్)

download
25

ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి

download
****

భక్తి సాహిత్యము

******
26

కాళీ శతకము

download
27

భక్తి తత్త్వ దర్శనము (శాండిల్య నారదులు)

download
28

హరిహర మహిమ్న – స్తోత్రము

download
29

శ్రీకృష్ణ హృదయామృతము

download
30

శుకరంభా సంవాదము (శృంగార, వైరాగ్య బోధనలు)

download
31

అమృతానందఫలములు

download
32

అమృత గీతాంజలి (రవీంద్రుని బెంగాలీ నుండి)

download
****

వేదాంత జ్ఞాన సాహిత్యము – ప్రస్థాన త్రయము

*********
33

తెనుగు భగవద్గీత

download
34

బ్రహ్మ సూత్రములు (వ్యాస మహర్షి)

download
35

ఈశ,కేన,కఠ,ప్రశ్నోపనిషత్తులు

download
36

ముండ,మాండూక్య,తైత్తిరీయ,ఐతరేయోపనిషత్తులు

download
37

గౌడపాద కారికలు

download
38

ఛాందోగ్యోపనిషత్తు

download
39

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు

download
****

దర్శనములు

*******
40

న్యాయ మీమాంసా దర్శనము (గౌతమ మహర్షి)

download
41

సాంఖ్య మీమాంసా దర్శనము (కణాద మహర్షి)

download
42

యోగ తత్త్వ దర్శనము (పతంజలి)

download
43

యోగ సర్వస్వము (శివ సంహిత ఘోర సంహిత మొ.)

download
44

సిద్దాంత తత్త్వ దర్శనము (వ్యాస మహర్షి)

download
****

దర్శనములు – దర్శనకర్తలు

******
45

చార్వాక – జైన – బౌద్దములు -1

download
46

రామానుజాది దర్శనములు -2

download
47

దర్శనములు – దర్శనకర్తలు -3

download
****

వైదిక సాహిత్యము

*********
48

వేద విజ్ఞానము (నిఘంటువు, వేద వివరము, నిరుక్తము,వైదిక వ్యాకరణము)

download
49

ఋగ్వేద సంహిత -1

download
50

ఋగ్వేద సంహిత -2

download
51

నాసదీయ సూక్తి

download
52

ఉపనయన వివాహ విధి

download
53

ఆర్ష ధర్మ సూత్రములు

download
54

సంధ్యోపాసన

download
55

పురుష సూక్త మంత్ర పుష్పములు

download
56

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము

download
57

శ్రీ విద్యా గాయయత్రి

download
58

సులభ సంస్కృత చంద్రిక (తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషులతో)

download
59

ధాతురూపకోశ :

download
60

ధాతుచంద్రిక

download
61

మన పండుగలు

download
62 ధమ్మ పదము download
63

ఉపనిషత్తు బోధలు – కథలు

download
64

ధాతు చంద్రిక

download
65

వైశేషిక మీమాంసా దర్శనం

download
66

పూర్వ మీమాంసా దర్శనం

download
67

కొలువుము దేవున్

download
68

సేవ యొనర్పుడు

download
69

బ్రహ్మశ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి జీవితం – కావ్య పరిశీలన

download
70

కథా సుధానిధి

download
***

సంగీతము

**********
71

గాంధర్వ వేదము

download
72

రాగ మూర్చనలు

download
73

కీర్తన కోశము

download
****

అముద్రితములు

**********
74

యజుర్వేజద సంహిత – 1

download
75

సామవేద సంహిత - 1

download
76

గాంధీ మహాత్ముడు – బుర్ర కథ

download
77

పొట్టి శ్రీరాములు – బుర్ర కథ

download
78

భూదాన యజ్ఞం – బుర్ర కథ

download
****

చర్ల నారాయణ శాస్త్రి గారి రచనలు (చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి తండ్రి)

**********
79

మహాభారత మీమాంస – 1 వ భాగము

download
80

మహాభారత మీమాంస – 2a వ భాగము

download
81

మహాభారత మీమాంస – 2b వ భాగము

download
82

మహాభారత మీమాంస – 3 వ భాగము

download
83

మహాభారత మీమాంస – 4 వ భాగము

download
84

మహాభారత మీమాంస – 5 వ భాగము

download
85

నారాయణీయాంధ్ర వ్యాకరణము

download
86

బంగారం

download
87

మహిష శతకం

download
****

చర్ల సుశీల గారి రచనలు (చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి భార్య)

*******
88

మాతృశ్రీ స్తోత్ర రత్నములు సంకలనము

download
89

బాల రామాయణము

download
****

ఇతరములు

*******
90

బిల్హణ విలాసము

download
91

ప్రాణ దానము (గయోపాఖ్యానము)

download
93

రచనలు-సమీక్ష

download
94

‘కళాప్రపూర్ణ’ శ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి జీవిత చరిత్ర

download
95

‘కళాప్రపూర్ణ’ శ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి సాహిత్య రచనలు – పరిశీలన – బొడ్డేపల్లి ప్రసాద రావు గారి పరిశోధన – సిద్ధాంత వ్యాసము

download
96

‘కళాప్రపూర్ణ’ శ్రీ చర్ల గణపతి శాస్త్రి గారి శతజయంతి సంచిక

download

Contact Us  

Dr. Charla Mrudula

6-1-2, Opposite Police Station

Nidadavolu,

Andhra Pradesh, India 534301

Ph: 0091 – (0)891 2575098

Cell: +91 934 754 8608

Cell: +91 9392977698

Cell: +91 093478 73408

  For any information

Kindly E Mail to charlags@gmail.com

charlamrudula@gmail.com

సర్వే జనా

సుఖినోవంతు

ఓం

తత్

సత్

Disclaimer:

All Rights belong to Dr.Mrudula. However, users are free to download and read for knowledge purpose. Any reproduction should be with formal permission from Dr.Mrudula.

You are requested to forward this knowledge to the seekers around you